Povrat robe

POVRAT ROBE I PRAVO NA ODSTUPANJE OD UGOVORA

Potrošač (to se odnosi samo na fizičke osobe koje nabavljaju robu u svrhe izvan svoje djelatnosti) ima pravo sukladno Zakonu o zaštiti potrošača da u roku od 14 dana od primitka robe tvrtku obavijesti putem obrazca da odustaje od ugovora bez potrebe da navede razlog svoje odluke. Rok započinje jedan dan nakon datuma preuzimanja. Jedini trošak koji snosi potrošač u vezi s odustajanjem od ugovora je trošak povrata robe. Roba se mora vratiti ponuditelju najkasnije 30 dana nakon obavijesti o namjeravanom povratu. Povrat proizvoda tvrtki u roku za odustajanje od ugovora smatra se obaviješću o odustajanju od ugovora.

Proizvod koji potrošač vrati mora biti nekorišten, neoštećen, u originalnoj ambalaži i u istoj količini. Proizvod se ne smije nositi, prati ili na bilo koji način prilagoditi osobnim potrebama. Ako je proizvod oštećen, prljav, bez originalne ambalaže ili su vidljivi tragovi uporabe (unutar ili izvan predmeta), ponuditelj zadržava pravo odbiti povrat.

Potrošač neće imati pravo odustati od ugovora čiji je predmet roba koja je proizvedena prema potrošačevim točnim uputama i koja je prilagođena njegovim osobnim potrebama te koja po svojoj prirodi nije prihvatljiva za povrat, kvarljiva je ili joj je istekao rok trajanja.  Također nije moguće vratiti ili zamijeniti personaliziranu odjeću (tisak s djetetovim imenom)!

Potrošač mora vratiti artikal prodavatelju neoštećen i u istoj količini, osim ako je artikl uništen, oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez krivnje potrošača. Potrošač ne smije koristiti artikle nesmetano do odstupanja od ugovora. Potrošač može pregledati i testirati proizvode u mjeri koja je strogo potrebna za utvrđivanje stvarnog stanja. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako je smanjenje rezultat ponašanja koje nije nužno neophodno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

UPUTE ZA POVRAT ARTIKALA:

  • Kada vraćate artikle prodavatelju (Evitas Shop d.o.o.), morate ispuniti obrazac za odstupanje od ugovora i priložiti ga u paket.
  • Artikle treba poslati na adresu prodavatelja Evitas Shop d.o.o., Industrijska cesta 9, 5000 Nova Gorica (Slovenija).
  • Preporučujemo vam da koristite uslugu dostave koja vam omogućuje praćenje pošiljke i da su artikli pravilno pripremljeni za transport
  • Troškove otpreme uvijek snosi pošiljatelj osim ako unaprijed nije drugačije ugovoreno, ne prihvaćamo pošiljke s iznosom.

Nakon odustajanja od ugovora u kojem je korišten kod za popust, sredstva se smatraju popustom i ne vraćaju se korisniku. Na korisnikov bankovni račun ili na druga sredstva plaćanja, ako korisnik to izričito zatraži, samo će se vratiti uplaćeni iznos. Po odustajanju od ugovora, poklon kartica smatra se sredstvom plaćanja a iznos se također vraća korisniku

Povrat uplata (osim dodatnih troškova dostave) izvršit će se što je prije moguće, najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju. Tvrtka vraća primljene uplate potrošaču istim sredstvima plaćanja koja koristi potrošač (obično na transakcijski račun), osim ako potrošač izričito nije zatražio upotrebu drugog načina plaćanja i potrošač ne snosi nikakve troškove.

Kupac nema pravo odustati od ugovora u ugovorima o isporuci zapečaćene robe koja nije prikladna za povratak iz zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je kupac otvorio pečat nakon isporuke.

U iznimnim slučajevima, kada se proizvodi ne vrate u skladu u skladu sa ZVPot-om, možemo potrošaču ponuditi otkup proizvoda uz odgovarajuću naknadu koja se utvrđuje zapisnikom po povratu. Otkup s popustom uzima se u obzir nakon potvrde od strane potrošača e-mailom. Potrošač spomenuti otkup koristi samo kada naručuje drugi proizvod iste ili veće vrijednosti.

Obrazac za odustajanje od ugovora kupnje proizvoda dostupan je ovdje.

Pravo na povrat kupoprodajne cijene, jamstva, materijalnih nedostataka i pogrešno izvedenih usluga detaljnije je regulirano odredbama Zakona o zaštiti potrošača (neslužbeni pročišćeni tekst).

POVRAT ARTIKLA ZA PRAVNE OSOBE

Ako želite račun na tvrtku, prihvaćate uvjete i odredbe koji se primjenjuju za tvrtke. Omogućujemo tvrtkama, samostalnim poduzetnicima i drugim pravnim osobama da pošiljke predmeta vrate u okviru jamstvenih uvjeta. Pravne osobe nemaju mogućnost odustajanja od ugovora u roku od 14 dana ili povrata kupoprodajne cijene kao što je slučaj za potrošače (fizičke osobe). 

POSTUPAK TRAŽENJE ODŠTETE ZA OŠTEĆENE POŠILJKE

Ako ste primijetili da je kod preuzimanja artikla ili pošiljka fizički oštećena, da sadržaj nedostaje ili pokazuje znakove otvaranja, možete podnijeti zahtjev za naknadu štete kad zaprimite paket od strane GLS-a

GLS

Ako vam je paket isporučio GLS i utvrdite da je artikl ili fizička pošiljka oštećena, da nedostaje sadržaj ili da pokazuje znakove otvaranja, možete podnijeti zahtjev za naknadu štete. Šteta se mora prijaviti putem obrasca u roku od 7 kalendarskih dana od dana primitka paketa. Prilikom prijave štete trebat će nam i fotografije paketa, (unutarnjeg) pakiranja, oštećenog predmeta, GLS naljepnice i opis oštećenja. Također se možete dogovoriti sa službenikom da preuzme oštećeni paket na vašoj adresi.

STVARNA POGREŠKA

Potrošač može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz materijalnog nedostatka ako obavijesti prodavatelja o nedostatku u roku od dva (2) mjeseca od datuma kada je nedostatak otkriven. Potrošač mora detaljno opisati nedostatak u obavijesti o nedostatku i dopustiti prodavatelju da pregleda robu. Prodavatelj nije odgovoran za materijalne nedostatke robe koji se pojave nakon proteka dvije (2) godine od isporuke. Smatrat će se da je pogreška postojala već u trenutku isporuke ako se pojavi u roku od šest (6) mjeseci od isporuke. Potrošač, koji je ispravno obavijestio prodavatelja o nedostatku, ima pravo zahtijevati od prodavatelja da: otkloni nedostatak na robi ili zamijeni neispravnu robu novom.

Stvarna materijalna pogreška se računa kada:

  • artikl nema svojstva potrebna za njegovu uobičajenu upotrebu ili za promet,
  • artikl nema svojstva potrebna za specifičnu upotrebu za koju ga kupac kupuje, ali koja su prodavatelju bila poznata ili su mu trebala biti poznata,
  • artikl nema svojstva i kvalitete koji su izričito ili prešutno dogovoreni ili propisani.

Prikladnost proizvoda provjerava se s drugim, besprijekornim artiklom iste vrste, kao i izjavama proizvođača ili navodima na samom artiklu. Kupac nas mora obavijestiti o bilo kakvoj materijalnoj grešci, s njezinim detaljnim opisom, u zakonski propisanom roku i ujedno nam omogućiti pregled artikla. Pravo na utvrđenje stvarnih materijalnih nedostataka na artiklu detaljnije je regulirano odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Obrazac za prijavu stvarne materijalne pogreške možete pronaći ovdje.

JAMSTVO

Sukladno zakonu, proizvođač je dužan kupcu dati jamstvo za besprijekorno djelovanje kupljene robe. Jamstvo kupac može ostvariti izravno od proizvođača ili njegovog ovlaštenog servisnog centra. Jamstvo kupac može ostvariti jamstvenom karticom i računom prodavatelja. Proizvođač je obvezan izvršiti jamstveni popravak u roku od 45 dana od primitka robe, u protivnom proizvod zamijeniti drugim, jednakovrijednim i besprijekornim proizvodom.

Kupac također može ostvariti jamstvo od prodavatelja, ali čak i u ovom slučaju vrijedi odredba iz prethodnog stavka. Prosljeđivanje robe pod jamstvom provest će se u skladu s uvjetima koje je proizvođač odredio na jamstvenom listu, kupac vezano s tim nema troškova.

Obrazac za vraćanje artikala u jamstvenom roku možete pronaći ovdje.